Vilkår

Gjeldende vilkår for produkter og tjenester levert av din Altibox-leverandør:

•  Alminnelige vilkår Altibox privat
•  Spesielle vilkår Altibox Fiberbredbånd
•  Spesielle vilkår Altibox tv- og mediatjenester
•  Spesielle vilkår Altibox Hjemmetelefon
•  Spesielle vilkår Altibox Wifi Pluss
•  Spesielle vilkår for kjøp av fysisk produkt

Opphavsrett

Innholdet på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet og eies av Altibox. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverksloven og annen relevant lovgivning, er tillatt så lenge Altibox oppgis som kilde ved bruk.

Grafiske elementer og bilder er ikke tillatt brukt uten skriftlig samtykke fra Altibox.

 

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Altibox jobber på vegne av oss kontinuerlig for at informasjonen på dette nettstedet skal være korrekt, fullstendig og tilgjengelig, men vi kan likevel ikke garantere at det til en hver tid er tilfelle. Altibox/vi tar ikke på oss ansvaret dersom endringer i regelverk ikke er blitt oppdatert på nettstedet, skrivefeil eller for andre unøyaktigheter eller utelatelser i informasjonen på nettstedet.

Angrerettskjema

Vilkår

Gjeldende vilkår for produkter og tjenester levert av din Altibox-leverandør:

•  Alminnelige vilkår Altibox privat
•  Spesielle vilkår Altibox Fiberbredbånd
•  Spesielle vilkår Altibox tv- og mediatjenester
•  Spesielle vilkår Altibox Hjemmetelefon
•  Spesielle vilkår Altibox Wifi Pluss
•  Spesielle vilkår for kjøp av fysisk produkt

Opphavsrett

Innholdet på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet og eies av Altibox. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverksloven og annen relevant lovgivning, er tillatt så lenge Altibox oppgis som kilde ved bruk.

Grafiske elementer og bilder er ikke tillatt brukt uten skriftlig samtykke fra Altibox.

 

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Altibox jobber på vegne av oss kontinuerlig for at informasjonen på dette nettstedet skal være korrekt, fullstendig og tilgjengelig, men vi kan likevel ikke garantere at det til en hver tid er tilfelle. Altibox/vi tar ikke på oss ansvaret dersom endringer i regelverk ikke er blitt oppdatert på nettstedet, skrivefeil eller for andre unøyaktigheter eller utelatelser i informasjonen på nettstedet.

Angrerettskjema